Ogłoszenia

01.02.2024

Pedagogika 3-letnia, Pedagogika 2-letnia magisterska, Pedagogika Specjalna, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - ZOBACZ WIĘCEJ!


Doświadczenia osób studiujących: w spektrum autyzmu, z ADHD i z dysleksją


"Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin. Perspektywa profesjonalistów pracujących w polskich placówkach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych"