Ogłoszenia

01.02.2024


Doświadczenia osób studiujących: w spektrum autyzmu, z ADHD i z dysleksją


"Wsparcie dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – uchodźców z Ukrainy i ich rodzin. Perspektywa profesjonalistów pracujących w polskich placówkach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych"