Odpłatność

Wysokość rocznej opłaty za studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 :

Lp.

Kierunek

Roczna opłata w zł

1.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite (zaoczne)

6300

2.

Pedagogika specjalna pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

6300

3.

Pedagogika pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

6300

4.

Pedagogika drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

6300

 

 

 

Wysokość rocznej opłaty za studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2017/2018:

Lp.

Kierunek

Roczna opłata w zł

1.

Psychologia jednolite magisterskie niestacjonarne (wieczorowe)  

5800

Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę.

Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę.

Stawka za potwierdzenie efektów uczenia się, zdobytych poza edukacją formalną, dla jednego przedmiotu w ramach złożonego wniosku na danym kierunku studiów wynosi 500 zł.