Odpłatność

Wysokość rocznej opłaty za studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 :

Lp.

Kierunek

Roczna opłata w zł

1.

Dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3200

2.

Historia pierwszego stopnia (zaoczne)

3600

3.

Historia drugiego stopnia (zaoczne)

3200
2,5-letnie
4600

4.

Historia, specjalizacja nauczycielska drugiego stopnia (wieczorowe)

3600

5.

Historia sztuki pierwszego stopnia niestacjonarne (wieczorowe)

3600

6.

Historia sztuki drugiego stopnia niestacjonarne (wieczorowe)

3600

7.

Kulturoznawstwo pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3600

8.

Kulturoznawstwo drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

3600

9.

Pedagogika pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

4800

10.

Pedagogika drugiego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

4800

11.

Pedagogika specjalna pierwszego stopnia niestacjonarne (zaoczne)

4800

12.

Psychologia jednolite magisterskie niestacjonarne (wieczorowe)

6400

Wysokość rocznej opłaty za studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2017/2018:

Lp.

Kierunek

Roczna opłata w zł

1.

Psychologia jednolite magisterskie niestacjonarne (wieczorowe)  

5800

Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę.

Stawka za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę.

Stawka za potwierdzenie efektów uczenia się, zdobytych poza edukacją formalną, dla jednego przedmiotu w ramach złożonego wniosku na danym kierunku studiów wynosi 500 zł.