Pedagogika specjalna jednolite magisterskie zaoczne

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna jest przygotowanie specjalistów, posiadających wiedzą ogólną i kierunkową oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia i organizowania procesów edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także świadomych indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań tych procesów.

W ramach kierunku realizowana będzie specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (EIRONI), która daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczyciela wychowawcy, nauczyciela pedagoga, nauczyciela terapeuty dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w placówkach dla nich przeznaczonych (rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli). Absolwent kierunku i specjalności może poszukiwać zatrudnienia w następujących placówkach:

- przedszkola i szkoły ogólnodostępne (jako nauczyciel współorganizujący kształcenie - pedagog specjalny)

- przedszkola i szkoły specjalne (jako nauczyciel dzieci i młodzieży z głębszą i głęboką NI, nauczyciel pedagog, nauczyciel terapeuta),

- przedszkola i szkoły integracyjne lub oddziały i klasy integracyjne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (jako nauczyciel współorganizujący kształcenie – pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)

- ośrodki szkolno-wychowawcze (jako nauczyciel dzieci i młodzieży z głębszą i głęboką NI, nauczyciel pedagog,  nauczyciel terapeuta)

- ośrodki diagnostyczno-rehabilitacyjne (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)

- poradnie specjalistyczne (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)

- placówki opieki zdrowotnej, (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)

- placówki wychowania pozaszkolnego (jako pedagog specjalny)

- środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej (jako pedagog specjalny terapeuta)

 

Harmonogram