DZIECKO W SYTUACJACH UCZENIA SIĘ. KONTEKSTY I PRZESTRZENIE EDUKACYJNE

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Pedagogiki
Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
Szanowni Państwo
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
DZIECKO W SYTUACJACH UCZENIA SIĘ.
KONTEKSTY I PRZESTRZENIE EDUKACYJNE
THE CHILD IN LEARNING SITUATIONS.
EDUCATIONAL CONTEXTS AND SPACES
Krzyżowa 17-19 listopada 2014
Przewodnicząca konferencji
Prof.zw.dr hab. Krystyna Ferenz  (Uniwersytet Wrocławski)