Wrocławska Konferencja Muzykologiczna

W dniach 22-24 maja w Oratorium Marianum UWr odbyła się  międzynarodowa Wrocławska Konferencja Muzykologiczna Kulturotwórcza rola patronatu muzycznego. Konteksty – Znaczenia – Perspektywy pod honorowym patronatem JM Rektora UWr prof. dr. hab. Adama Jezierskiego.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na przyczyny i sposób wspierania artystów w różnych okresach historycznych, na kontekst relacji
społecznych pomiędzy artystami a ich patronami, wzajemnych oczekiwań wynikających z nawiązywanej współpracy, jak również uwzględnienie współczesnych problemów życia
muzycznego, np. funkcjonowania artystów, instytucji kultury, edukacji muzycznej, wykorzystywania zasobów źródeł muzycznych czy udziału nowych mediów we wspieraniu
artystów. Gościem specjalnym konferencji był prof. Reinhard Strohm (Oxford University), który wygłosił wykład inauguracyjny Frederick II of Prussia and Italian opera.

Strona konferencji: wkm.uni.wroc.pl