Kultura muzyczna wrocławskich kościołów ewangelickich

 

11-13  września  2017  r. w Instytucie Muzykologii odbyła się międzynarodowa konferencja  naukowa  Kultura  muzyczna  wrocławskich  kościołów  ewangelickich.  Kształtowanie  tradycji  i  muzyczna  ekumenia  =  Die  Musikkultur  der  evangelischen  Kirchengemeinden in Breslau. Gestaltung ihrer Tradition und die musikalische Ökumene. Konferencję zorganizował Instytut  Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  w  Polsce,  we  współpracy  z  Narodowym  Forum  Muzyki  we  Wrocławiu.  Kierownictwo  naukowe  i  organizacyjne  pełnili  prof.  dr  hab.  Remigiusz  Pośpiech,  dr hab. Joanna Subel, prof. UWr oraz dr Dawid Ślusarczyk. Konferencja była prowadzona  w językach angielskim, niemieckim i polskim, a  wzięli w niej udział muzykolodzy i badacze  z ośrodków muzykologicznych w Polsce (Wrocław, Warszawa, Kraków, Opole, Katowice,  z  li cznym  udziałem  pracowników  i  doktorantów  Instytutu  Muzykologii  UWr),  a  także  z Berlina, Bratysławy, Oksfordu i Oklahomy.  W ramach konferencji odsłonięto tablicę pamiątkową, dedykowaną wrocławskiemu  kompozytorowi  i  organiście  Adolfowi  Hessemu  (1809 - 1863), którą  umieszczono w  zewnętrznej  ścianie  Muzeum  Architektury – dawnym klasztorze Bernardynów, gdzie Hesse był niegdyś organistą. Odsłonięciu tablicy towarzyszył koncert w Muzeum Architektury w wykonaniu Cantores Minores Wratislavienses (dyrygent  - Piotr Karpeta, pozytyw – Marek Pilch).