Konferencja Obrazki z nut

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, Instytut Kulturoznawstwa, Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii była organizotorem konferencji "Obrazki z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku", która odbyła się 22.11.2019 roku we Wrocławiu.

Wydawane w XIX i XX wieku druki muzyczne popularyzowały utwory muzyczne tworzone przez znakomitych kompozytorów muzyki klasycznej, operowej, wodewilowej, operetkowej, kabaretowej i filmowej. Znane i lubiane utwory wydawano nieraz w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie. Okładki nut często projektowali znakomici artyści, nie zawsze znani dziś z imienia i nazwiska. Ukazują one rozwój popularnej kultury muzycznej oraz sposoby reklamowania i ilustrowania muzyki w czasach, gdy obcowano z nią na żywo. Dziś są one świadectwem ewolucji artystycznej epoki, zmiany stylów ilustracji, gustów muzycznych, szczególnej geografii upodobań muzycznych.

Druki muzyczne są nośnikami znaczeń i wartości, których badania pozwolą ukazać między innymi przemiany preferencji estetycznych, muzycznych, przyjmowane wyobrażenia płci kulturowej, tożsamości narodowej oraz obcych kultur. Publikacje tego rodzaju są interesującym i niedocenionym źródłem wiedzy o kulturze muzycznej i wizualnej XIX i XX wieku. Warto podkreślić, że okładki nut, kolekcjonowane i archiwizowane, bardzo rzadko są wspominane w opracowaniach dotyczących grafiki użytkowej, a o niektórych twórcach tego specyficznego gatunku sztuki trudno znaleźć jakiekolwiek informacje.

Program konferencji i abstrakty

Organizatorki konferencji:

dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr. (Instytut Kulturoznawstwa, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, Uniwersytet Wrocławski)
mgr Joanna Gul (Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, Uniwersytet Wrocławski)
mgr Monika Janowiak-Janik (Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii, Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego, Uniwersytet Wrocławski)