Przewody doktorskie - procedury


Uwaga: wydłużenie terminu !


Dotyczy postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych od 01 października 2019 r.Procedurę postępowań prowadzonych przez rady dyscyplin w zakresie stopniu naukowych określa Uchwała Senatu UWr nr 131/2019