Zeszyty Etnologii Wrocławskiej

www.zew.uni.wroc.pl

Zeszyty Etnologii Wrocławskiej są pierwszym, regularnie wydawanym czasopismem naukowym sygnowanym przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazują się od 2000 roku, są już znane w środowisku etnologicznym i nie brakuje pozytywnych opinii na ich temat. Jednym z głównych pomysłodawców ZEW-u był jego pierwszy redaktor naczelny profesor Adam Paluch, który w 2006 roku przekazał redagowanie zeszytów młodszemu pokoleniu wrocławskich etnologów, wśród którego znajdują się jego uczniowie. Od tego czasu Zeszyty zyskały nową szatę graficzną oraz zmieniły charakter z lokalnego na ogólnopolski. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły prezentujące różnorodność postaw metodologicznych, projektów badawczych, zwłaszcza tych, które realizują postulat oparcia ich o konkretne badania empiryczne w Polsce, Europie i na świecie. Antropologię kulturową uprawiają dzisiaj przedstawiciele różnych dziedzin humanistyki, pragniemy także ich zainteresować pismem. Zapraszamy do współpracy autorów podejmujących współczesne zagadnienia, prezentujących nowatorskie koncepcje, proponujących rozmaite perspektywy badawcze.

Format czasopisma: A5

ISSN 1642-0977