Performatywność 2(12)2014

  1. Marta Rakoczy: Szkoła, pismo, praktyka w świetle zwrotu performatywnego
  2. Magdalena Kazubowski-Houston: „Nie mów mi, jak mam tańczyć!”: negocjowanie współpracy, uprawomocnienia i upo­litycznienia w etnograficznym teatralnym projekcie „Nadzieja”
  3. Krystian Darmach: Wywiad z samym sobą, albo antropologiczne oblicza performansu
  4. Łukasz Michoń: O żałobie narodowej jako wydarzeniu medialnym
  5. Łukasz Michoń, Iwona Morozow: Scenariusz filmu: „Żałoby narodowej nie było”
  6. Marcin Jacek Kozłowski: Język gra rolę! Studia performatywne między filozofią a antropologią