Zaburzenia odżywiania - Najnowsza książka prof. Anny Brytek-Matery

Jest nam niezmiernie miło poinformować o nowej publikacji książkowej dr hab. Anna Brytek-Matera prof. UWr!

Książka "Zaburzenia odżywiania" bardzo dokładnie opisuje i wyjaśnia patomechanizm działania jadłowstrętu i bulimii psychicznej.

Opisane zostały klasyfikacja i kryteria diagnostyczne, rozpowszechnienie i sposoby rozumienia jadłowstrętu psychicznego i bulimii psychicznej oraz poglądy różnych autorów na temat etiopatogenezy tych zaburzeń. W pracy zaprezentowane zostały zarówno klasyczne, jak i najnowsze poglądy i wyniki badań uwzględniające czynniki predysponujące, wyzwalające i podtrzymujące zaburzenia odżywiania.

 

Książka zawiera odpowiedzi na pytania:

  • czym są zaburzenia odżywiania?
  • Jaki jest ich mechanizm działania oraz etiopatogeneza?
  • Jakie formy leczenia stosuje się u pacjentów z zaburzeniami odżywiania?
  • Jak można im pomóc?

Link do wydawnictwa.

Miłej lektury!