Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 - komunikat

Uwaga: wydłużenie terminu !

Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30.04.2019 r. prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do dnia  31 grudnia 2024 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.  

 

Podstawa prawna:  

Ustawa  z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, DZU 2023, poz. 1672

Data wejścia w życie Ustawy: 06.09.2024

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1672

 

Harmonogram prac dotyczących organizacji przebiegu przewodów doktorskich wszczętych do 30.04.2019 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

  1. Do 31.05.2024 r. – termin wyznaczenia recenzentów przez Radę Dyscypliny Naukowej (po wcześniejszym złożeniu pracy doktorskiej) 
  2. Do 30.11.2024 r. – termin obron prac doktorskich
  3. Do 31.12.2024 r. – termin zakończenia przewodu doktorskiego (nadanie stopnia doktora przez Radę Dyscypliny Naukowej)