Psychogerontologia

Kierownik:
Sekretarz:

 

  • czas trwania: 2 semestry
  • czas rozpoczęcia: październik 2023 roku
  • odpłatność:  2 500 zł za semestr (istnieje możliwość rozłożenia na raty)

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
Rejestracja w systemie IRK, następnie należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć go wraz z kompletem dokumentów do Sekretariatu Instytutu Psychologii (ul. Dawida 1 we Wrocławiu, pokój 36, pierwsze piętro). Komplet dokumentów rekrutacyjnych to:

  • Podpisane podanie z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej).
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia dyplomu poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty.

Wymagane wykształcenie
Ukończone studia wyższe licencjackie/magisterskie.

Zasady naboru
Złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie.

Dlaczego warto studiować Psychogerontologię? --> LINK

„Nowa demografia Europy” oznacza , że systematycznie będzie postępował proces starzenia się społeczeństwa. Będziemy coraz starsi i będzie nas coraz mniej. Prognozy demografów pokazują, że w Polsce do 2050 emeryci będą stanowić prawie 40 % społeczeństwa – jak podają prognozy Eurostatu. Ta sytuacja wymaga przygotowania, także specjalistycznych kadr.

 

Studia Podyplomowe z Psychogerontologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego stanowią szerokie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z osobami starszymi.  W bieżącym roku akademickim 2020/21 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego uruchamiamy V edycję Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii. Są to unikalne pierwsze tego typu studia we Wrocławiu, a co więcej na Dolnym Śląsku. Biorąc pod uwagę zmiany w strukturze demograficznej Polski, która jest aktualnie najszybciej starzejącym się krajem w Europie, prowadzone przez nas studia o charakterze interdyscyplinarnym odpowiadają aktualnym wymogom współczesnego rynku pracy.

 

Dlaczego warto studiować Psychogerontologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego? Podobnie jak na uniwersytetach w UK czy Skandynawii  istnieją od ponad 40 lat Ageing Studies, a w USA powołano Narodowy Instytut Starzenia się (National Instytute on Aging) we Wrocławiu powstały w 2016 r. roczne Studia Podyplomowe z Psychogerontologii kształcące specjalistów posiadających szeroką interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i realizowania różnorodnych działań na rzecz osób 60+.

 

Studia Podyplomowe z Psychogerontologii   a rynek pracy - już w tej chwili na rynku pracy coraz częściej poszukiwani są specjaliści posiadający rzetelną wiedzę na temat starzenia się. Istnieje ogromna potrzeba kształcenia wyspecjalizowanych kadr zajmujących się  nie tylko opieką okołomedyczną i medyczną seniorów ale specjalistów pracujących w obszarach różnorodnych działań podejmowanych na rzecz seniorów i pomyślnego starzenia się.

 

Jak wyglądają studia i jacy specjaliści je prowadzą?
Podobnie jak studenci amerykańskich Ageing Studies  nasi słuchacze uczestniczą w zajęciach o charakterze teoretycznym (wykłady)  ale przede wszystkim praktycznym (wizyty studyjne, warsztaty, seminaria, konwersatoria).  Studia realizowane są przez wyspecjalizowaną kadrę i ekspertów reprezentujących psychologię i dziedziny istotne przy kształceniu specjalistów przyszłych gerontologów. Są to psycholodzy, neuropsycholodzy, lekarze, psychoonkolodzy, fizjoterapeuci, prawnicy, socjolodzy, andragodzy, psychodietycy. Zajęcia i warsztaty prowadzą również praktycy pracujący na co dzień z ludźmi starszymi – terapeuci zajęciowi, logopedzi, rehabilitanci, psychoterapeuci.