Specjalności

W ramach tej specjalności pogłębisz wiedzę zarówno z zakresu psychopatologii jak i psychologii pozytywnej oraz zdrowia. Rozszerzysz kompetencje diagnostyczne, poznasz podstawy udzielania pomocy psychologicznej, psychoprofilaktyki,prowadzenia konsultacji i psychoterapii w różnych ujęciach. Takie przygotowanie jest doskonałym wstępem do zawodu diagnosty, psychoterapeuty czy psychologa klinicznego znajdujących zatrudnienie w służbie zdrowia, poradniach diagnostycznych, ośrodkach i praktyce psychoterapeutycznej.


Wybierając tę specjalność otrzymasz wiedzę z zakresu psychologii procesów i zjawisk grupowych, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego oraz rekrutacji, szkolenia i oceny pracowników. Dowiesz się na czym polega zarządzanie, kierowanie oraz przywództwo. Nauczysz się podstaw pracy z grupą i kierowania zespołem. Kończąc specjalność będziesz przygotowany do podjęcia pracy w różnych organizacjach: przedsiębiorstwach, firmach; służbach mundurowych i cywilnych w zakresie doradztwa w organizacji pracy, rekrutacji, dokonywaniu diagnozy potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń pracowniczych czy przygotowaniu stanowisk ze względu na uwarunkowania i możliwości psychiczne człowieka.


Kształcąc się w tym zakresie rozszerzysz wiedzę z zakresu normy i psychopatologii rozwoju, diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami oraz diagnozy trudności wychowawczych i trudności w nauce na tle uwarunkowań środowiskowych. Dowiesz się na czym polega psychoprofilaktyka, wczesna interwencja kryzysowa, nauczysz się również jak zapobiegać,rozwiązywać i mediować w sytuacjach konfliktowych, przeciwdziałać przemocy czy uzależnieniom u dzieci i młodzieży. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz w pracy w systemie oświaty, placówkach wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach diagnostycznych i zajmujących się wczesną interwencją.