Nasze atuty

 

acc

NOWE SPECJALNOŚCI Z PSYCHOLOGII
KLINICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DOROSŁYCH I DZIECI ORAZ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA

acc

MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA 
W NAJPIĘKNIEJSZYCH 
MIASTACH POLSKI (PROGRAM MOST) 
I EUROPY (ERASMUS +)

acc

NOWY PROGRAM Z TAKĄ SAMĄ OFERTĄ ZAJĘĆ 
NA STUDIACH DZIENNYCH I WIECZOROWYCH

acc

PRAKTYKI W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII W PRACOWNI KONSULTACJI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

acc

MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA ZE STUDIÓW WIECZOROWYCH NA DARMOWE STUDIA DZIENNE

acc

NAJWIĘKSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU BIBLIOTEKA I WYPOŻYCZALNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

acc

ELASTYCZNY PLAN ZAJĘĆ UMOŻLIWIAJĄCY
ŁĄCZENIE STUDIÓW Z PRACĄ

acc

MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH 
FAKULTATYWNYCH NA RÓŻNYCH KIERUNKACH UWR    

acc

NOWO UTWORZONE LABORATORIA: BADAŃ NAD WĘCHEM I SMAKIEM; WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI; MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH;

acc

KONTYNUACJA KARIERY NAUKOWEJ NA BEZPŁATNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH 
Z WYSOKIMI STYPENDIAMI

acc

KONKURENCYJNE CZESNE DLA STUDENTÓW WIECZOROWYCH

 

 

 

Zapraszam!

Dyrektor Instytutu Psychologii UWr
dr Tomasz Frąckowiak