Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Rada Instytutu Psychologii UWr powołała nowych członków Komisji:

dr hab. Białek Michał, prof. UWr

dr hab. Sorokowski Piotr, prof. UWr

dr Łoś Zbigniew

 

W przypadku opiniowania poszczególnych tematów badawczych skład komisji będzie poszerzany o dwóch ekspertów z danej dziedziny.

Do głównych zadań Komisji należy:

  • opiniowanie projektów badawczych zgłaszanych w ramach grantów zewnętrznych i innych konkursów
  • opiniowanie projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej
  • opiniowanie projektów badawczych zgłaszanych Komisji przez zainteresowanych pracowników
  • opiniowanie projektów, co do których zostały zgłoszone zastrzeżenia ze strony studentów lub pracowników naukowych.