Pracownie

22.02.2018

W Instytucie Psychologii rozpoczyna swoją działalność PracowniaHR. W ramach PracowniHR będziemy podejmowali współpracę z praktykami oraz przedsiębiorstwami, które dostrzegają znaczenie kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją. Zamierzamy także publikować aktualne ogłoszenia dotyczące ofert praktyk oraz pracy, aby umożliwiać naszym studentom i absolwentom zdobywanie cennych doświadczeń zawodowych. Spotkanie rekrutacyjne: 01.03.2018 (czwartek), godz. 17.45 sala 24.


Pracownia Badań nad Mediami Społecznościowymi została założona przez dr Annę Oleszkiewicz. W pracowni prowadzone są badania z zakresu psychologii społecznej i psychologii różnic indywidualnych. Nadrzędnym celem realizowanych projektów jest odniesienie powszechnie obowiązujących teorii psychologicznych do funkcjonowania człowieka w przestrzeni wirtualnej.


Pracownia Badań Nad Węchem I Smakiem została stworzona w naszym Instytucie przez dr Agnieszkę Sorokowską. Prowadzone są w niej badania naukowe nad komunikacją olfaktoryczną (węchową) u ludzi, a także preferencjami smakowymi i węchowymi. Dr Sorokowska wraz z dr Anną Oleszkiewicz oraz innymi pracownikami, doktorantami i studentami prowadzą różnorodne badania, m.in. na temat percepcji węchowej osób niewidomych, spostrzegania zapachów i smaków w różnych kulturach, czy też odbioru bodźców węchowych i smakowych w paradygmacie neuropsychologicznym (przy użyciu specjalistycznych testów węchowych i smakowych, oraz sprzętów takich jak funkcjonalny rezonans magnetyczny i EEG). Wśród najciekawszych wyników badań prowadzonych w naszym Labie wymienić można na przykład to, że człowiek jest w stanie z pewną dozą trafności oceniać osobowość nieznajomej osoby po zapachu, że niewidomi nie mają lepszych zdolności węchowych od osób widzących, fakt iż zapachy jedzenia w specyficzny sposób pobudzają układ nagrody, oraz że preferencje do smaków podstawowych nie są uniwersalne kulturowo.


Pracownia Metod Bada} Psychologicznych


W Pracowni działają trzy zespoły studentów IV i V roku psychologii, kształcących się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i zdobywających wykształcenie kliniczne. Prowadzą oni nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych przeżywających trudne momenty życiowe. Realizują także warsztaty psychoedukacyjne oraz konferencje naukowe.