Pracownie i laboratoria

Poradnia suicydologiczna

Rozszerzamy ofertę pomocy psychologicznej w naszym Instytucie❗️ Uruchomiliśmy miejsce oferujące pomoc psychologiczną, skierowaną przede wszystkim do osób dotkniętych doświadczeniem samobójstwa. Znajdą w niej wsparcie osoby z myślami samobójczymi, dokonujące samookaleczeń, mające doświadczenie próby samobójczej, jak i osoby pogrążone w żałobie po stracie bliskiej osoby w wyniku samobójstwa.


Lab badający "Społeczności tradycyjne"

Grupa badawcza (pod kierownictwem dr hab. prof UWr Piotra Sorokowskiego) prowadzi unikatowe badania wśród plemion tradycyjnych Papui (Yali, Dani), Amazonii (Tsimane) i Afryki (Hadza, Datoga, Himba), które związane są z nowatorskimi na gruncie psychologii zagadnieniami koewolucji genetyczno - kulturowej. Upraszczając, opisujemy mechanizmy psychologiczne (w szczególności percepcyjno-zmysłowe, ale też inne np. moralne), które maja podłoże biologiczne, ale są też zależne od kultury i zastanej w danym regionie ekologii. Nasze projekty badawcze wpisują się w aktualne tendencje w nauce: są interdyscyplinarne oraz realizowane poza kulturą zachodnią. Badania te są wysoko oceniane na arenie międzynarodowej. W projektach badawczych biorą udział pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Psychologii Uwr.


Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego w IPs UWr

W Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działają trzy zespoły studentów IV i V roku psychologii, kształcących się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i zdobywających wykształcenie kliniczne. Prowadzą oni nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla młodzieży i osób dorosłych przeżywających trudne momenty życiowe. Realizują także warsztaty psychoedukacyjne.


Pracownia Human Resources

Z naturalnej potrzeby rozwoju naszych studentów w obszarze psychologii pracy i organizacji utworzyliśmy w naszym Instytucie Pracownie Human Resources. Zobaczcie co Aleksandra i Monika, studentki 5 roku, mają do powiedzenia na temat działań, które podejmują w ramach Pracowni HR.


Laboratorium VR w IPs

Dr Joanna Piskorz i dr Marcin Czub zajmują się w swoich badaniach zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości m.in. w terapii bólu (w tym bólu chronicznego) czy percepcji własnego ciała. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z naszymi studentami podczas takich zajęć jak projekt studencki-badawczy czy Laboratorium psychologiczne. Podczas tych zajęć studenci poznają jak wirtualną rzeczywistość można wykorzystać do badań psychologicznych oraz testują jej wykorzystanie w naszym laboratorium.