12 naszych pracowników laureatami w II edycji konkursu

12 naszych pracowników laureatami w II edycji konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na dodatki motywacyjne czasowe.

 

W II edycji konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” dodatki motywacyjne aż 12 naszych pracowników znalazło się na liście laureatów.

dr hab. Michał Białek, prof. UWr

prof. dr hab. Anna Brytek-Matera

dr Kamila Czepczor-Bernat

dr Marcin Czub

dr Tomasz Frąckowiak

dr Bartosz Helfer

dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr

dr Michał Misiak

dr Anna Oleszkiewicz, prof. UWr

dr Katarzyna Pisańska

dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr

dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr

Dodatki motywacyjne czasowe są przyznawane raz w roku. 150 spośród pracowników UWr, prowadzących aktywność naukową szczególnie wysokiej jakości otrzymało po 2600 zł brutto miesięcznie płatne przez kolejnych 12 miesięcy. Na konkurs wpłynęło 359 wniosków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://uni.wroc.pl/rozstrzygnieto-konkurs-na-dodatki-motywacyjne-w-ramach-idub/

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!