Konferencja

 

LOGO-konferencja

Szanowni Państwo

 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Zaprasza na Konferencję naukowo-szkoleniową

współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

 

 „Profilaktyka traumy i wspieranie rozwoju po traumie

w systemie edukacji i w wymiarze społecznym”

18 – 19 października 2019 r. we Wrocławiu

 

 

Konferencja jest adresowana do:

 • Pedagogów i psychologów praktyków, nauczycieli, kuratorów, dyrektorów szkół Województwa Dolnośląskiego
 • Pracowników służb penitencjarnych, interwentów kryzysowych, pracowników MOPS i PCPR
 • Nauczycieli akademickich,  studentów psychologii i pedagogiki
 • Wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji

Główne cele konferencji:

-         Uwrażliwienie na profilaktykę traumy oraz rozwoju potraumatycznego  w systemie edukacji i opieki oraz w kontekście funkcjonowania społecznego

-         Przekazanie wiedzy na temat objawów traumy u dzieci, młodzieży i dorosłych

-         Prezentowanie autorskich metod diagnozy zaburzeń potraumatycznych i rozwoju potraumatycznego młodzieży i dorosłych

-         Upowszechnienie wiedzy oraz wybranych kompetencji wpływu wydarzeń traumatycznych na funkcjonowanie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w szkole oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

-         Rozwijanie wybranych umiejętności ukierunkowanych na oswojenie traumy w życiu dzieci, młodzieży i osób dorosłych

-         Prezentacja metod profilaktyki traumy  

-         Przedstawienie wyników badań własnych – ilościowych oraz jakościowych – z zastosowaniem modeli uwzględniających potraumatyczny rozwój

 

Konferencja będzie trwać dwa dni.

 

I dzień – wykłady plenarne

Przykładowe tematy wykładów:

 • Zrozumieć trudności w nauce dziecka po traumie: objawy traumy u dzieci i młodzieży oraz wpływ doświadczenia traumy na funkcjonowanie w szkole
 • Różne rodzaje traumy a specyfika reagowania dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Przemoc jako specyficzny rodzaj traumy
 • Formy traumatogenne Internetu i najnowszych technologii: jak bezpiecznie z nich  korzystać
 • Samobójstwa dzieci, młodzieży i dorosłych a ustosunkowanie do traumy
 •  Poczucie wykluczenia społecznego we wrocławskich szkołach – czy i jak można coś  zmienić? Prezentacja wyników badań podłużnych
 • Trauma wtórna a wypalenie zawodowe – zagrożenia zdrowia psychicznego w pracy nauczyciela. Jak rozpoznać objawy i gdzie szukać wsparcia?

 

II dzień – zajęcia warsztatowe i sesje plakatowe

Przykładowe tematy warsztatów:

 • Metody leczenia traumy u osób doświadczających przemocy
 • Wzmacnianie odporności psychicznej osób po traumie
 • Wybrane czynniki stymulujące rozwój potraumatyczny
 • Zjawisko wykluczenia społecznego i ostracyzmu w szkołach – skutki i profilaktyka
 • Warsztat pokazowy pracy z dziećmi w ramach projektu „Oswoić traumę” – rozpoznawanie i komunikowanie emocji (lęk, złość, bezradność)
 • Obecność w ciele - terapia tańcem i ruchem a rozwój potraumatyczny

 

Zgłoszenia i opłata konferencyjna:

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: http://bit.ly/konferencja-formularz-zgloszeniowy . 

Numer konta, na jakie należy wysłać opłatę konferencyjną podamy w komunikacie II konferencji

 

Koszt opłaty konferencyjnej:

I  termin do 20 maja  2019 r. - 250 zł

II termin do 20 czerwca 2019 r. - 300 zł

 

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: dwa obiady, przerwy kawowe,  uczestnictwo w warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszają:

dr hab. Alicja Senejko prof. UWr

dr Kamila Madeja-Bień
(kamila.madeja-bien@uwr.edu.pl)

LOGO-konferencja

 

Komunikat II

 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zaprasza na Konferencję naukowo-szkoleniową

współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu

 

 „Profilaktyka traumy i wspieranie rozwoju po traumie

w systemie edukacji i w wymiarze społecznym”

 

18 – 19 października 2019 r. we Wrocławiu

 

Miejsce: Sale konferencyjne WPAiE oraz WNB Uniwersytetu Wrocławskiego

pl. Uniwersytecki 1

Konferencja jest adresowana do:

 • pedagogów i psychologów praktyków, nauczycieli, kuratorów, dyrektorów szkół Województwa Dolnośląskiego
 • pracowników służb penitencjarnych, interwentów kryzysowych, pracowników MOPS i PCPR
 • nauczycieli akademickich,  studentów psychologii i pedagogiki
 • wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji

Główne cele konferencji:

 • Uwrażliwienie na profilaktykę traumy oraz rozwoju potraumatycznego w systemie edukacji i opieki oraz w kontekście funkcjonowania społecznego
 • Przekazanie wiedzy na temat objawów traumy u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Prezentowanie autorskich metod diagnozy zaburzeń potraumatycznych i rozwoju potraumatycznego młodzieży i dorosłych
 • Upowszechnienie wiedzy oraz wybranych kompetencji wpływu wydarzeń traumatycznych na funkcjonowanie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w szkole oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Rozwijanie wybranych umiejętności ukierunkowanych na oswojenie traumy w życiu dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Prezentacja metod profilaktyki traumy
 • Przedstawienie wyników badań własnych – ilościowych oraz jakościowych – z zastosowaniem modeli uwzględniających potraumatyczny rozwój

Konferencja trwa dwa dni

 

I dzień – wykłady plenarne i referaty

II dzień – zajęcia warsztatowe i sesje plakatowe

 

Zgłoszenia i opłata konferencyjna:

 

Numer konta, na jakie należy wysłać opłatę konferencyjną:

97 1090 2503 0000 0001 1093 9538
W celu identyfikacji wpłat należy w tytule przelewu KONIECZNIE wpisać nr konferencji: 7003/2387/19

W celu poprawnego wystawienia faktur, prosimy również o przesłanie mailem na adres kamila.madeja-bien@uwr.edu.pl następujących danych szczegółowych:

1. Imię i nazwisko Uczestnika
2. Wysokość opłaty konferencyjnej
3. Dane na jakie faktura ma zostać wystawiona:
- nabywca (pełna nazwa)
- dokładny adres 
- NIP

 

Przypominamy, że koszt opłaty konferencyjnej wynosi:

I  termin do 15 czerwca  2019 r. - 250 zł

II termin po 15 czerwca 2019 r.  - 300 zł

 

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: 2 obiady, 4 przerwy kawowe,  uczestnictwo w 3 warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.

 

Więcej informacji o konferencji oraz szczegółowy program:

http://psychologia.uni.wroc.pl/konferencja 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji:

http://bit.ly/konferencja-formularz-zgloszeniowy

 

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszają:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. UWr  dr hab. Alicja Senejko

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Kamila Madeja-Bień, kamila.madeja-bien@uwr.edu.pl 

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.