Bazy danych

Próbne dostępy do baz pod adresem:  http://www.bu.uni.wroc.pl/aktualnosci/probne-dostepy

 

E-zasoby UWr

od 2021 Uniwersytet wykupił dostęp do nowych baz czasopism m.in. do APA PsycArticles  (poprzez EBSCOhost).

 

Ibuk Libra to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Można tu znaleźć elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Uniwersytet Wrocławski, od kwietnia 2023, podtrzymał roczny dostęp do wybranych publikacji (3021), w tym 65 tytułów z zakresu psychologii, które współfinansował nasz Instytut (61) oraz inne jednostki UWr (4).

Lista tytułów znajduje się w plikach poniżej:

 

Dostęp do platformy możliwy jest:

• z sieci uczelni,
• dostęp domowy - za pomocą kodów PIN, które można otrzymać wysyłając e-mail na adres: bips.wnhp@uwr.edu.pl lub osobiście w Bibliotece Instytutu Psychologii.  

Piny ważne do marca 2024 zostały przedłużone do marca 2025.

Zakładanie konta i pierwsze logowanie

Dodawanie kodu PIN

Pomoc

 

FILMY INSTRUKTAŻOWE:

 

 

Mendeley to innowacyjny system zarządzania przygotowywaniem publikacji, który pozwala lepiej zorganizować pracę badawczą, współpracować z innymi użytkownikami w trybie online, a także łatwo odkrywać najnowsze rezultaty badań. Pozwala również:

 • Automatycznie generować bibliografie,
 • Łatwo importować publikacje (artykuły) przygotowane w oparciu o inne oprogramowanie, niż aktualnie wykorzystywane,
 • Odnaleźć relewantne publikacje, opierając się na tym, co się aktualnie czyta,
 • Uzyskać dostęp online do swoich publikacji z dowolnego miejsca, w którym się przebywa

Dostępny jest w dwóch zsynchronizowanych ze sobą wersjach: Mendeley Web i Mendeley Desktop

 

Lista czasopism elektronicznych A-Z dostępnych w sieci UWr. Umożliwia wyszukiwanie tytułów czasopism pełnotekstowych ze wszystkich udostępnianych baz (oprócz czasopism indeksowanych w bazie PsycArticles).

 

Wirtualna Biblioteka Nauki - zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju, program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Web of Science -

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
 • Book Citation Index (BKCI) od 2010
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
 • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect.więcej

 

Scopus

Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Scopus jest udostępniany na  serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

 

EBSCO

Bazy danych produkowane przez EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja  obejmuje pakiet podstawowy 16 baz oraz oraz EBSCO Open Dissertations™. 9 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search™ UltimateBusiness Source® Ultimate,  Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition,  AHFS Consumer Medication Information , Master File Premier, MasterFILE Reference eBook Subscription. , Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

 

Elsevier - Science Direct zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier Science, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką. Integralną część kolekcji stanowią czasopisma Academic Press oraz Harcourt Health Science. Baza umożliwia dostęp do pełnych tekstów z około 2500 tytułów, w tym 1579 czasopism aktualizowanych jest na bieżąco.

 

ProQuest Central – to interdyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych, zapewniająca dostęp do 27 najbardziej wykorzystywanych baz na świecie. Obejmuje swym zasięgiem takie dziedziny jak m.in. biznes, ekonomię, psychologię, nauki społeczne, nauki humanistyczne. ProQuest Central wykorzystuję technikę głębokiego indeksowania, które ma na celu uzyskanie większej ilości stron znajdujących się w głębokich warstwach struktury witryny, oferując pobieranie wykresów, tabel i zdjęć.

ProQuest Dissertations and Theses (A&I) – abstraktowo–indeksowa wersja bazy rozpraw doktorskich i prac naukowych (PQDT), która zawiera indeksy do ponad 2 mln dysertacji amerykańskich oraz wybranych europejskich rozpraw i prac naukowych, wydawanych od 1861 roku do dnia dzisiejszego. Katalog udostępnia streszczenia do prac doktorskich opublikowanych od lipca 1980 i prac magisterskich publikowanych od 1988 roku. Baza oferuje dostęp do (ok. 10 %) - 24 stron większości rozpraw wydanych po 1997 roku. Zawiera też informacje na temat dostępności dysertacji.

 

JSTOR - wielodziedzinowe, pełnotekstowe archiwum czasopism naukowych. W bazie nie ma bieżących zeszytów, okres karencji to 3 do 5 lat.

 

Cambridge University Press  CUP publikuje ponad 320 czasopism akademickich z medycyny i nauk ścisłych, oraz humanistyki i nauk społecznych. Wiele z nich należy do wiodących publikacji w swej dziedzinie i jako całość stanowi obecnie jedną z najbardziej wartościowych kolekcji akademickich.

 

Taylor & Francis oferuje ponad 1600 recenzowanych czasopism publikowanych przez trzy czołowe wydawnictwa światowe: Taylor & Francis, Psychology Press, oraz Routledge. Publikacje te obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Uniwersytet Wrocławski posiada dostęp do kolekcji czasopism wydawanych przez Taylor & Francis Group - SSH (Social Science & Humanities) Library.

Pełna lista czasopism wchodzących w skład pakietu Social Sciences & Humanities w załącznikach.

 

Wiley -   Kolekcja Wiley-Blackwell obejmuje 1403 tytuły czasopism Wydawnictwa John Wiley & Sons Ltd (Wiley) i Blackwell Publishers. W 2016 roku, licencja krajowa Wiley została rozrzerzona o nowe książki elektroniczne. Udostępnionych zostało 2451 książek wydanych w latach 2009 i 2015, w tym ok. 90 tytułów z psychologii.

Książki elektroniczne ProQuest Ebook Central (były EBL)   - baza książek elektronicznych ProQuest Ebook Central (były EBL) firmy ProQuest zawiera ponad 400 tys. tytułów unikatowych e-booków, niedostępnych w wersji tradycyjnej w zbiorach bibliotecznych. Uniwersytet wykupil dostęp do 60 tytułów.

 

Classics in the History of Psychology - na stronie można wyszukiwać historycznie ważne teksty z psychologii (w języku angielskim) zmieszczonew książkach i artykułach z czasopism.

 

Katalogi i Bibliografie Biblioteki Narodowej