Aktualności

Szkolenie biblioteczne 2023/2024
Studenci I roku psychologii  /studia stacjonarne/ studia niestacjonarne/

Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2023/2024 dla studentów Instytutu Psychologii (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się w formule online.

Szkolenie dostępne jest pod adresem:

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=3824

Aby odbyć szkolenie proszę zalogować się na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego (za pomocą swojego konta Office 365 – nrindeksu@uwr.edu.pl i własne hasło) i podać klucz dostępu: password1234.

Następnie należy zapoznać się z materiałami szkoleniowymi, a na końcu zaliczyć test.

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe i powinno zostać ukończone do końca I semestru bieżącego roku akademickiego.

Uzyskanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego jest niezbędne do zaliczenia toku studiów.

 

Rezerwacja książek w Bibliotece Uniwersyteckiej i Bibliotece Instytutu Psychologii

 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uruchomiła funkcję zdalnej rezerwacji oraz prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, znajdujących się w lokalizacji Biblioteka Uniwersytecka i Biblioteka Instytutu Psychologii. Warunkiem rezerwacji jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego do wypożyczalni miejscowej i zalogowanie się do konta użytkownika w katalogu online.

Rezerwacja nie jest tożsama z zamówieniem, lecz oznacza wpisanie się na listę osób oczekujących na zwrot wskazanego egzemplarza.

Informację o dostępności i terminie odbioru zarezerwowanego egzemplarza użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zapisu do Biblioteki.

Prolongata wypożyczenia danego egzemplarza jest możliwa nie wcześniej niż 30 dni przed wyznaczonym terminem zwrotu.

Nie jest możliwa prolongata wypożyczenia egzemplarza, którego termin zwrotu został już przekroczony lub egzemplarz ten został zarezerwowany przez innego użytkownika – zgodnie z § 57. 4. Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Prosimy P.T. Użytkowników o aktualizację adresów e-mail w wypożyczalni miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Rezerwacja materiałów bibliotecznych krok po kroku