Goście IPs

21 marca odbył się wykład dr Agnieszki Sabiniewicz pod tytułem "Rola węchu w komunikacji międzygatunkowej".


2 grudnia w IPs odbył się otwarty wykład dr Aleksandry Chybickiej – Myszki pod tytułem: Neuroafektywny Model Relacyjny (NARM™) - nowe podejście w terapii kompleksowej traumy rozwojowej.


8 czerwca w IPs odbył się otwarty wykład Urszuli Dąbrowskiej na temat: Homo sapiens – zwierzę ekstremalnie społeczne. Jak ewolucja i neuronauka tłumaczą potrzebę bycia razem?


1 czerwca to znana data każdemu z nas - Dzień Dziecka. Ten przyjemny dzień nowo powstałe Koło Naukowe Psychologii Klinicznej postanowiło uczcić organizacją wykładu na temat: “Osobowość aktorów! Czy kreowanie ról ma swoje konsekwencje w psychice?”. O wygłoszenie prelekcji została poproszona dr hab. Barbara Mróz, prof. UO - znawczyni i badaczka twórczości wybitnych aktorów polskich oraz ich psychiki. Po części wykładowej, w której Pani Profesor przedstawiła szereg badań na temat osobowości aktorów, nastąpiła część odpowiadania na pytania uczestników. Pytań było mnóstwo, a Pani Profesor cierpliwie i wyczerpująco odpowiedziała na niemal wszystkie.


Tegoroczny Dzień Kobiet w Instytucie Psychologii obchodziliśmy pod hasłem kobiecego aktywizmu i jego roli we współczesnej rzeczywistości społecznej. Studenckie Koło Naukowe GENDERÓWKA zaprosiło z tej okazji na dwa spotkania - spotkanie z badaczką ruchów społecznych dr hab. Elżbietą Korolczuk oraz spotkanie z pisarką i dziennikarką Anną Dziewit-Meller. Oba - oczywiście w formie zdalnej - połączone były wspólnym motywem rozważań nad kobiecym aktywizmem jako katalizatorem zmiany społecznej.


Semestr letni przywitaliśmy gościnnym wykładem dr hab. Małgorzaty Dobrowolskiej, prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach „Człowiek w kontekście IV rewolucji przemysłowej”. Nasza Prelegentka, ekspertka psychologii pracy i organizacji, podzieliła się swoimi doświadczeniami naukowymi oraz praktycznymi w zakresie zmieniającego się środowiska zawodowego, postępu technologicznego i społecznego, w szczególności IV rewolucji przemysłowej.


W poniedziałek 30 listopada naszym gościem był dr Sławomir Jarmuż, współzałożyciel znanej szkoły trenerskiej Moderator, trener i coach, a także autor wielu publikacji poświęconych osobowości i zarządzaniu, w tym ostatniej, zatytułowanej "Paradoksalna psychologia czyli zdrowy rozsądek na manowcach". Spotkanie w trybie online zgromadziło sporą liczbę uczestników i wzbudziło żywą dyskusję. Gościa zapowiedziała dr Bogusława Błoch z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu.


Na okoliczność tegorocznego Dnia Matki w naszym Instytucie zorganizowane zostało spotkanie z psychoterapeutką warszawskiego Laboratorium Psychoedukacji dr Justyną Dąbrowską. Rozmowę poprowadziła dr Maja Biała, nasza wykładowczyni i psychoterapeutka w Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio we Wrocławiu.


Mijający semestr zimowy rozpoczął się wizytą w naszym Instytucie światowej sławy psychologa Profesora Paula Costy oraz jego żony Karol Costy. Paul Costa znany jest m. in. jako współautor najpopularniejszej współcześnie na świecie teorii osobowości, funkcjonującej pod nazwą Wielka Piątka. Jest też wybitnym badaczem psychologii różnic indywidualnych oraz jednym z najczęściej cytowanych dziś psychologów na świecie. Para gościła u nas w połowie października 2019 roku. Studentki i studenci mieli niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w ceremonii wręczenia Profesorowi Honorowej Nagrody im. Williama Sterna, a także uczestniczenia w emocjonujących i inspirujących spotkaniach z nim oraz jego żoną.


21 listopada czyli w Dzień Życzliwości w naszym Instytucie odbyło się spotkanie poświęcone problematyce mowy nienawiści oraz metodom jej przeciwdziałania w przestrzeni internetu. Hasło przewodnie czyli Epidemia hejtu. O tym, jak odwrażliwiamy się na mowę nienawiści doskonale odzwierciedlało istotę i atmosferę prelekcji, którą gościnnie wygłosił na tę okoliczność prof. Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jej dopełnienie stanowiła prezentacja Michaliny Tańskiej i Patrycji Tempskiej z pracowni badań nad sztuczną inteligencją Samurai Lab - O bocie, który chciał zostać moderatorem. Czy sztuczna inteligencja może wspomóc nas w konfliktach.


3 czerwca w naszym Instytucie gościł Miłosz Brzeziński, psycholog, certyfikowany coach i mentor biznesowy, członek Rady Ekspertów ośrodka analitycznego ThinkTank, wykładowca akademicki w programach Executive DBA i Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz autor kilku niezwykle poczytnych książek popularyzujących wiedzę z zakresu psychologii: "Życiologia czyli o mądrym zarządzaniu czasem", "Głaskologia" czy "Biznes czyli sztuka budowania relacji. Bryki z życia".


W piątek 26 kwietnia w naszym Instytucie miało miejsce niecodzienne spotkanie. Naszym gościem był wybitny polski psycholog Profesor Jan Strelau. Profesor jest autorem przełomowej w psychologii pracy "Temperament i typ układu nerwowego", w której wyłożył opracowaną przez siebie oryginalną Regulacyjną Teorię Temperamentu, a także wielu artykułów naukowych. Jest również współautorem najważniejszych narzędzi do pomiaru temperamentu, adoptowanych do wielu wersji językowych i powszechnie używanych na świecie. Studentom znany jest również jako autor i współautor licznych podręczników akademickich, takich chociażby jak "Psychologia temperamentu", "Psychologia różnic indywidualnych" czy "Psychologia. Podręcznik akademicki". W roku 2011 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo - dydaktycznej, za podejmowaną wieloletnią pracę zawodową i działalność społeczną. Jest też laureatem wielu innych prestiżowych odznaczeń i nagród, m. in. tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody New Europe Prize czy Nagrody Life-Time Achievement, przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Osobowości.


23 marca w naszym Instytucie odbył się gościnny wykład "Czy religię da się badać w laboratorium?" dra Martina Langa. Dr Lang jest absolwentem religioznawstwa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, pracował też w charakterze post-doc na wydziale Antropologii Uniwersytetu w Connecticut i na wydziale Biologii Ewolucyjnej Człowieka na Uniwersytecie Harvarda. Jest członkiem berneńskiej grupy LEVYNA - laboratorium eksperymentalnych badań nad religią.


19 marca w naszym Instytucie odbyło się spotkanie pod hasłem "Psychologiczne aspekty mistrzostwa sportowego". W trakcie jego trwania rozważane były główne cele i zadania współczesnej psychologii sportu, rola psychologa sportowego i psychologii w sporcie, a także ważne aspekty wsparcia psychologicznego z punktu widzenia sportowców. Naszymi gośćmi byli prof. dr. hab. Jan Blecharz z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie, psycholog polskiej ekipy na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville i Salt Lake City, pracujący m. in. z polską kadrą skoczków narciarskich oraz Renata Mauer - Różańska, wybitna polska strzelczyni, dwukrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna medalistka mistrzostw świata. Spotkanie poprowadziła dr Kamila Madeja - Bień z Zakładu Psychologii Rozwoju.


W piątek 11 stycznia w naszym Instytucie gościła prof. dr. hab. Katarzyna Schier, wybitna uczona, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autorka głośnej ostatnio książki "Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie". Pani Profesor na co dzień pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a pracę naukową z powodzeniem łączy praktyką kliniczną. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym ważnych, czytanych i dyskutowanych pozycji książkowych, prezentujących wyniki badań własnych oraz studia kliniczne.