Ćwiczenia z przedmiotu Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką NI w klasie I-III ze studentami IV rok Pedagogiki Specjalnej w dniu 9.03.2023r. wyjątkowo odbędą się z dr J. Lipińską-Lokś w godz. 16.00 - 17.30 w sali 44

Ćwiczenia z przedmiotu Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z lekką NI w klasie I-III ze studentami IV rok Pedagogiki Specjalnej w dniu 9.03.2023r. wyjątkowo odbędą się z dr J. Lipińską-Lokś  w godz. 16.00 - 17.30 w sali 44