Szkolenie biblioteczne - studenci I roku Pedagogiki studiów I i II stopnia oraz jednolitych 5-letnich, stacjonarnych i zaocznych

Uwaga studenci I roku Pedagogiki studiów I i II stopnia oraz jednolitych 5-letnich, stacjonarnych i zaocznych

Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2022/2023 należy odbyć w formie zdalnej na Platformie E-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szkolenie jest obowiązkowe.

Kurs zakończony jest testem, którego pozytywny wynik (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi) stanowi podstawę zaliczenia szkolenia bibliotecznego w USOSie. Test będzie dostępny od 28 września 2022 r. do 6 lutego 2023 r. W razie pytań, proszę się kontaktować z Biblioteką Instytutu Pedagogiki (biblioteka.iped@uwr.edu.pl, tel. 71 3673212). Link: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=204716

klucz dostępu: BIB_PED23