Studium Języka i Kultury Litewskiej

Studium Języka i Kultury Litewskiej

 

Instytut Filologii Polskiej ogłasza zapisy na Studium Języka i Kultury Litewskiej. Zapisy trwają do 5 października 2023 r.

 

W zajęciach mogą bezpłatnie uczestniczyć studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz doktoranci ze Szkoły Doktorskiej UWr.

 

Oferowane przedmioty mogą być traktowane jako przedmioty opcyjne (fakultatywne) i zaliczane w poszczególnych semestrach.

Studium trwa cztery semestry (dwa lata).

Studium bierze udział w różnych projektach prowadzonych przez rządowe instytucje Republiki Litewskiej i w projektach operacyjnych UE. Studenci mają zatem wyjątkowe możliwości studiowania na Litwie, odbycia praktyk, wzięcia udziału w obozach, wymianach oraz szkołach letnich języka litewskiego na Litwie.

Dla uczestników Studium udział w tego rodzaju projektach jest bezpłatny.

 

Kontakt: tatjana.vologdina@gmail.com