Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszych lat dotycząca podpisywania umów i odbioru legitymacji

Dziekanat Nauk Historycznych i Pedagogicznych informuje, że umowę o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych
( pedagogika I stopnia, pedagogika II stopnia i pedagogika 5-letnia  przedszkolna i wczesnoszkolna )
podpisujecie Państwo w dniach 14.10.2022 r. (piątek) - od godz. 14.00-16.30 i w sobotę 15.10.2022 r. od godz. 8.00-12.00. w tych dniach również otrzymacie Państwo legitymację studencką.

Miejsce podpisania umowy : Dziekanat Nauk Historycznych i Pedagogicznych, ul. Szewska 48 , pok. 103