dr Sławomir Wieczorek

 

Kontakt: slawomir.wieczorek@uwr.edu.pl

Ukończyłem kulturoznawstwo i muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem autorem książki Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948-1955. Interesuję się historią muzyki XX wieku, muzyką współczesną, historycznym pejzażem dźwiękowym oraz perspektywami sound studies i muzykologii kulturowej. Współpracuję z pismem "Res Facta Nova" oraz Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego.

Lista wybranych publikacji

monografie:

Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 19481955, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, ss. 292 (+ ebook), wersja angielska: On the Music Front. Socialist-Realist Discourse on Music in Poland, 1948 to 1955, translated by Robert Curry, Peter Lang Verlag, Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien 2020 (info).

 

tomy współredagowane:

Andrzej Chłopecki, Muzyka wzwodzi. Diagnozy i portrety, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Kraków-Warszawa 2014, ss. 520 (wspólnie z Janem Topolskim).

Audiosfera. Studia, Atut, Wrocław 2016, ss. 234 (wspólnie z Robertem Losiakiem, Aleksandrą Kil-Matlak, Renatą Tańczuk).

"Res Facta Nova" 2016, nr 17 (26) (wspólnie z Dobrawą Lisak-Gębalą, Marcinem Gmysem i Anną Lubońską).

Audiosfera. Studia 2, Atut, Wrocław 2018, ss. 234 (wspólnie z Robertem Losiakiem, Aleksandrą Kil-Matlak, Renatą Tańczuk).

Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945, Peter Lang Verlag 2018, Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien, ss. 270 (wspólnie z Renatą Tańczuk). open access

"Res Facta Nova" 2019, nr 20 (29), ss. 128 (wspólnie z Ewą Schreiber). online

"Res Facta Nova" 2020, nr 21 (30), ss. 152 (wspólnie z Ewą Schreiber). online

"Audiosfera. Koncepcje - badania - praktyki", 2015-2020, nr 1-8 (wspólnie z Robertem Losiakiem i Renatą Tańczuk). online

Ekologia dźwiękowa, "Glissando" #B, 2021 audiopapers (wspólnie z Robertem Losiakiem). online

"Res Facta Nova" 2021, nr 22 (31) (wspólnie z Ewą Schreiber i Marcinem Krajewskim). online

Sensitive Sound Recordings, "Prace Kulturoznawcze" 2022, nr 1 (26), (wspólnie z Renatą Tańczuk). online

Andrzej Chłopecki, Pasja do Pendereckiego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2023, ss. 410 (wspólnie z Janem Topolskim). info

"Res Facta Nova" 2022, nr 22 (32) (wspólnie z Ewą Schreiber). online

 

artykuły, rozdziały:

O unizmie w muzyce raz jeszcze, w: Art in Artibus, red. Anna Jezierska, Danuta Maciejewska, Warszawa 2008, s. 201-209. academia.edu

Notatki z ostatniej książki Reinholda Brinkmanna, "De Musica" 2012, nr XVI. online

Od „kakofonii dźwięków” do „wielkiej muzyki”. Krytyka muzyczna socrealizmu o muzyce Witolda Lutosławskiego, „Res Facta Nova” 2013, nr 14 (23), s. 219–229. academia.edu

Cisza huczy ponad krajem naszym”. Pejzaż dźwiękowy żałoby po śmierci Stalina, „Muzyka” 2014, nr 2, s. 95–117 (skrócona wersja angielska jako Sacred Silence: The Soundscape of Mourning after Stalin’s Death, transl. by Agata Klichowska, "Glissando" 2015, nr 26) academia.edu

Niedokończona wzniosłość. Kilka uwag do przekładu artykułu Reinholda Brinkmanna, „Res Facta Nova” 2017, nr 18 (27), s. 67-73. online

Pafawag tańczy z Konfekcją”. O Operze Robotniczej we Wrocławiu, w: Robotnik. Performanse pamięci, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Sajewska, D. Sosnowska, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2017, s. 243–304 (w wersji skróconej: „Didaskalia” 2016, nr 136, s. 57–64; w skróconej i aktualizowanej wersji angielskiej: w: Musik und ihre gesellschaftliche Bedeutung nach 1945, red. Rüdiger Ritter, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2023, s. 173-189, info).

Calls for help and the sounds of pot-banging in the soundscape of ruined Wrocław in 1945, w: Sounds of War and Peace..., s. 203–220 (wersja polska jako: Wołania o pomoc i odgłosy uderzeń w garnki w pejzażu dźwiękowym zrujnowanego Wrocławia w roku 1945, "Audiosfera. Koncepcje-badania-praktyki" 2017, nr 2(6). onlineEN onlinePL

Nieusłyszane nagranie Ryszarda Siwca, w: Rok 1968 – kultura, sztuka, polityka, red. Piotr Zwierzchowski, Daria Mazur, Joanna Szczutkowska, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2019, s. 301-312.

O historii Opery Robotniczej w Krakowie (1954–1957), "Muzyka" 2020, nr 3, s. 69-94. online

Przemiany Requiem, "Ruch Muzyczny" 2020, nr 21, s. 40-42. online

Antyschaefferyzmy. O wybranych postawach krytycznych wobec myśli i twórczości Bogusława  Schaeffera z lat 1956–1976, "Muzyka" 2021, nr 4 s. 74-95. online

Sensitive Recording as a Form of Life: The Case of Ryszard Siwiec’s Message, "Prace Kulturoznawcze" 2022, nr 1 (26), s. 35-52 (wspólnie z Renatą Tańczuk). online

Listening to the First Lockdown The Auditory Experience of Wrocław’s Inhabitants, w: Sounds of the Pandemic: Accounts, Experiences, Perspectives in Times of COVID-19, red. Maurizio Agamennone, Daniele Palma, Giulia Sarno, Routledge, Londyn 2023, s. 16-29 (wspólnie z Robertem Losiakiem i Renatą Tańczuk). info

Nieodgadnione odgłosy i milknące fortepiany. O spotkaniach z niesamowitym w ruinach Wrocławia, w: Czyj sen miasto śni? Od Wilhelmstadt do Centrum Południowego, red. Adam Pacholak, Aleksandra Podlejska, Agnieszka Zabłocka-Kos, Wrocław 2023, s. 261–273. info

The Holocaust Commemoration Through Music and Sounds in Terezín and Auschwitz-Birkenau after 1989, "Hudební věda" 2023, nr 4, s. 461–500 (wspólnie z Evą Vičarovą). info

recenzje:

Witold Lutosławski i jego wkład do kultury muzycznej XX wieku, „Muzyka” 2007, nr 1, s. 148-154.

Iwona Sowińska: Chopin idzie do kina. Kraków 2013, „Muzyka” 2016, nr 1, s. 129–133.

Uleczona choroba symfoniczna. Beata Bolesławska-Lewandowska, The Symphony and Symphonic Thinking in Polish Music Since 1956, „Studia Chopinowskie" 2019, nr 4, s. 92-95. online

J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Obrońcy dobra powierzonego. Związek Kompozytorów Polskich 1945–48, "Muzyka" 2020, nr 1, s. 146-151. online

Granice muzyki - granice wolności. Wokół Konferencji kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 roku, red. K. Brzechczyn, Rafał Ciesielski, "Muzyka" 2023, nr 4, s. 146-154, online

 

hasła:

99 Years of Sound Ecology in Poland, w: CENSE Almanac, red. M. Vojtěchovský, L. Dunn, 2021, s. 13-15. online

 

tłumaczenia z języka angielskiego:

Allen Scott, Muzyka, spektakl i polityka we Wrocławiu na początku XVII wieku, „Muzyka" 2008, nr 2, s. 25-39.

Guido Fackler, Muzyka w obozach koncentracyjnych 1933-1945, „Muzykalia VI/Judaica 1” 2008, www.demusica.edu.pl

Philip Bohlman, „New Budapest Orpheum Society” – Żydowski kabaret na wygnaniu. Pieśni współczesności, „Muzykalia VI/Judaica 1” 2008 www.demusica.edu.pl

Kultura dźwięku. Wybór tekstów o muzyce nowoczesnej, red. Christopher Cox, Daniel Warner, Gdańsk 2010 (rozdział V. Dzieło otwarte oraz VI. Muzyka eksperymentalna).

Reinhold Brinkmann, Wypaczona wzniosłość. Szkic o muzyce i ideologii narodowego socjalizmu, „Res Facta Nova” 2017, nr 18 (27), s. 185-198. online

 

artykuły popularnonaukowe, krytycznomuzyczne, eseje, relacje, redakcje książek programowych, podcasty, rozmowy:

Słuchanie ruin - o audiosferze powojennego Wrocławia

Ślusarz prowadzi krakowiaka, czyli o dwóch operach we Wrocławiu

Podcast 50 twarzy Konkursu (rozmowa o socrealistycznym Chopinie)

Stanisław Skrowaczewski debiutował we Wrocławiu, Wrocław.pl

Wrocław 1945 - muzyczne początki, Wrocław.pl

Cense po raz drugi, FB: Glissando

Siedem punktów do dyskusji o wspólnotowości w muzyce, w: Nazwaliśmy to utopią. Rozmowy i eseje o muzyce współczesnej. Sacrum Profanum 2019, red. Jan Topolski, Kraków-Warszawa 2019.

Socrealistyczny Moniuszko, Moniuszko200.pl

Mają oni we Wrocławiu muzykę, dlatego, że mają płyty. Wokół relacji z 9. festiwalu Musica Electronica Nova, "Glissando" online

Vancouver w Budapeszcie, "Glissando" online

Wprowadzenie, opisy utworów, w: 100 na 100. Muzyczne dekady wolności. 1948-1957, Kraków 2018.

Łamacze nut. Muzyka i protest w Amsterdamie 1968–1969, w: Antagonizmy kontrolowane. Rozmowy i eseje o muzyce współczesnej. Sacrum Profanum 2018, red. Jan Topolski, Kraków-Warszawa 2018.

Gust muzyczny, Symbioza, w: Andrzej Chłopecki, Zabobony gasnącego stulecia. Kontynuacje, red. Jan Topolski, Kraków-Warszawa 2016.

Trójgłos o audiosferze fabryki... w kontekście historii muzyki XX wieku, w: SURVIVAL 14. Przegląd Sztuki, 24-28.06.2016 Hala Fabryki Automatów Tokarskich, red. Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, Wrocław 2016. online

Lutosławski/historia/history (CD1); Lutosławski/symfonika/symphonism (CD3), w: Lutosławski/świat the world, red., wybór utworów i filmów Adam Suprynowicz, NINA, Warszawa 2013.

książki programowe festiwalu Musica Polonica Nova, Wrocław 2010, 2012, 2014, 2016.

książki i broszury programowe festiwalu Musica Electronica Nova, Wrocław 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021.