mgr Tomasz Raczkowski

T.R

Zainteresowania naukowe

Antropologia krytyczna, krytyka kulturowa, antropologia wydarzeń społecznych, antropologia ekonomiczna, refleksja postkolonialna w naukach społecznych, etnograficzne badania miasta, kino jako aktor społeczny, lokalność, społeczne wytwarzanie miejsc

 

Artykuły naukowe (wybrane)

Raczkowski, T. (2022). Długie cienie kolonializmu. Kino jako pole polityczne globalnej kultury. „Kultura i Społeczeństwo”, 66(3), 3-20. https://doi.org/10.35757/KiS.2022.66.3.1

Raczkowski, T. (2021). Peryferyjne (de)konstrukcje. Czarownice i ich potencjał demaskatorski z perspektywy krytycznych ujęć filmowych. „Czas Kultury” 2(209), s. 27-32.

Raczkowski, T. (2020). Wirtualne sale i globalne sieci. Partycypacja w kulturze filmowej w kontekście pandemii, „Prace Etnograficzne”, t.48(1), s. 39-55.

Raczkowski, T. (2019). Poza narrację, poza lokalność. Dyskursywne funkcjonowanie postaci Beksińskich w Sanoku, "Lud", t. 103, s. 161-180.

Raczkowski, T. (2018). Humanistyka a rynek pracy. Perspektywa studentów nauk humanistycznych wobec racjonalności rynkowej, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", t. 27(1), s. 5-26.

Raczkowski, T. (2017). "Kieł" - Foucaultowski wykład na ekranie?. Rodzina jako medium władzy, "Tematy z Szewskiej", t. 19(2), s. 32-44.

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Członek European Association of Social Anthropologists (EASA)

Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL)

Wiceprezes Stowarzyszenia Etnologia Wrocławska (SEW) [2018-2021]

 

Aktualnie prowadzone zajęcia

Antropologia wydarzeń

Anthropology of Events

(Nie)udane starzenie w przestrzeni miejskiej

Research perspectives on Cultural Events