2024

application/pdf Zarządzenie Nr 2/2024 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2024 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 30 stycznia 2024

application/pdf Zarządzenie Nr 1/2024 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2024 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 stycznia 2024