2023

application/pdf Zarządzenie Nr 15/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 listopada 2023 r.Określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w sesji zimowej i letniej roku akademickiego 2023/2024 oraz w roku akademickim 2024/2025.

application/pdf Zarządzenie Nr 14/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2023.

application/pdf Zarządzenie Nr 13/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zasad kształcenia na odległość, organizacji sesji egzaminacyjnej i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach od roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNHP)

application/pdf Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2023 WNIOSEK o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć w formie zdalnej/kursu e-learningowego/kursu komplementarnego*

application/pdf Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2023 WNIOSEK o wyrażenie zgody na zmianę formy organizacji sesji egzaminacyjnej/przeprowadzenia egzaminu dyplomowego*

application/pdf Zarządzenie Nr 12/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2023/2024.

application/pdf Zarządzenie Nr 11/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) od roku akademickiego 2023/2024.

application/pdf Zarządzenie Nr 10/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 12 września 2023 r. w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich od roku akademickiego 2023/2024

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zal_1_ZD_10_2023

application/pdf Zarządzenie Nr 9/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2023 Dziekana WNHP UWr w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Archeologii, Sztuki i Kultury

application/pdf Zarządzenie Nr 8/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Psychologii

application/pdf Zarządzenie Nr 7/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 6 lipca 2023

application/pdf Zarządzenie Nr 6/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 29 czerwca 2023

application/pdf Zarządzenie Nr 5/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego: Archeologii, Sztuki i Kultury

application/pdf Zarządzenie Nr 4/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej dla doktorantów II roku Kolegium Doktorskiego Historii

application/pdf Zarządzenie Nr 3/2023 Dziekana WNHP UWr z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 18 maja 2023

application/pdf Zarządzenie Nr 2/2023  Dziekana WNHP UWr w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

application/pdf Załącznik do Zarządzenie Dziekana WNHP nr 2_2023

application/pdf Zarządzenie Nr 1/2023 Dziekana WNHP UWr w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na studia stacjonarne/niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

application/pdf Załącznik do zarządzenia Dziekana WNHP nr 1_2023 z dnia 20 lutego 2023