Organizacja | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Muzykologia

Organizacja

Studenci

Rekrutacja

Varia
Rada Instytutu Muzykologii UWr

 • prof. dr hab. Maciej Gołąb
 • prof. dr hab. Bożena Muszkalska
 • prof. dr hab. Zbigniew Przerembski
 • prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
 • dr hab. prof. UWr Joanna Subel
 • dr hab. Joanna Miklaszewska
 • dr hab. Bogusław Raba
 • dr Agnieszka Drożdzewska - z-ca dyrektora Instytutu, przedstawiciel adiunktów
 • mgr Miłosz Kula - przedstawiciel doktorantów
 • Aleksandra Wróblewska - przedstawiciel studentów
 • mgr Katarzyna Szyszka - sekretarz Rady •