dr hab. Wiktor Żłobicki prof. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 pok. 48 B konsultacje w semestrze letnim 2019/2020 wtorki godz. 9.30-11.30 oraz godz. 10.00-11.00 w dniach: 7 marca, 25 kwietnia, 16 maja, 13 czerwca.
Patrz: http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/index.php?type=user&kto=wzl