prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr

mail: jozef.szykulski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 26 71
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 środa, godz. 9 - 10, pok. 312 czwartek, godz. 10 - 11, pok. 312

Profesor

Pracownia Archeologii Pozaeuropejskiej

e-mail: jozefszykulski@hotmail.com

Publikacje:

Lista  publikacji w (aktualizacja 8.02.2018)

Materiały dla studentów (2019/2020):