Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 poniedziałek, godz. 11.30 - 12.30, pok. 307 piątek, godz. 9.30 - 10.30, pok. 307

adiunkt
Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Publikacje:

[plik pdf] (aktualizacja: 17.10.2016)

Academia.edu [https://wroc.academia.edu/AgnieszkaPrzybył]
ResearchGate: [https://wroc.researchgate.net/profile/Agnieszka_Przybyl]
Projekt Muszkowice na Facebook: [https://wroc.facebook.com/ProjektMuszkowice]

Zainteresowania badawcze:

Archeologia młodszej epoki kamienia, w tym szczególnie:

 • problematyka społeczności kultury pucharów lejkowatych na Niżu Polskim i Przedgórzu Sudeckim;
 • problem oddziaływań kompleksu badeńskiego na ugrupowania kultury pucharów lejkowatych;
 • zagadnienia związane z ideą megalityczną w neolicie Europy;
 • neolityczny krajobraz kulturowy na Przedgórzu Sudeckim;

Ponadto:

 • zastosowanie metod nieinwazyjnych w archeologii i ochronie dziedzictwa kulturowego;
 • archeologia obszarów zalesionych.

Projekty badawcze:

 1. Główny wykonawca projektu badawczego nr 1 H01H 012 28 (promotorski) - "Wielkodolinny areał badenizacji. Udział karpackiego centrum protocywilizacji eneolitu w rozwoju środowisk kulturowych międzyrzecza Soławy-Łaby i Wisły u progu epok metali", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierownik prof. dr hab. Aleksander Kośko
 2. Wykonawca w projekcie badawczym nr 2 H01H 028 25 - "Świat przez pryzmat wzgórza. Późnoneolityczny kompleks osadniczy w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie", Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kierownik prof. dr hab. Marzena Szmyt
 3. Wykonawca w projekcie badawczym grantu MNiSW - N N109 198938 . .Świat na wzgórzu: Społeczeństwo, kultura i gospodarka w IV-III tys. przed Chr. na Kujawach. Neolityczny kompleks osadniczy w Opatowicach, woj. kujawsko-pomorskie (część 2)., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, kier. prof. dr hab. Marzena Szmyt
 4. Wykonawca - grant NPRH - Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages . realizowany przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, kierownik prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk
 5. Second proposer w międzynarodowym projekcie badawczym TransDomain COST . oc-2013-2-16692 - .Recording and preserving archaeological heritage in forests. -złożony przez Digital Geoarchaeology Group, Institute of Archaeology, Heritage Sciences and Art History, University of Bamberg (rekomendowany pozytywnie, niefinansowany)
 6. Kierownik i wykonawca projektu MKiDN - 1409/12/FPK/NID - Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5, Ochrona zabytków archeologicznych) . Nieinwazyjne badania archeologiczne neolitycznego kompleksu megalitycznego w Lesie Muszkowickim na Przedgórzu Sudeckim (zrealizowany w 2012 r.)

Praktyka wykopaliskowa:

[plik pdf] (aktualizacja: 17.10.2016)