dr Wojciech Odoj

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze letnim: poniedziałek godz. 12.15-13.15 oraz wtorek godz. 8.00-9.00.
Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na muzyce XV i XVI w. (szczególnie dziele Josquina des Prez), związkach muzyki z tekstem, liturgią i innymi sztukami.