dr Wojciech Odoj

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje w semestrze zimowym: poniedziałek godz. 12.15-13.15 oraz wtorek godz. 11.15-12-15.
Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na muzyce XV i XVI w. (szczególnie dziele Josquina des Prez), związkach muzyki z tekstem, liturgią i innymi sztukami.