prof. dr hab. Bożena Muszkalska prof. nadzw. UWr

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Środa, godz. 12.15-13.15 Czwartek, godz. 16-17 Instytut Muzykologii, ul. Szewska 36, p. 209.
śpiew wielogłosowy w ustnym przekazie, kultury muzyczne Polaków i potomków polskich emigrantów żyjących poza granicami Polski, muzyka w kontekstach religijnych, zwłaszcza śpiew synagogalny, zagadnienia metodologiczne