dr Ewa Lisowska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 wtorek, godz. 10 - 12, pok. 309

Adiunkt

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

pok. 309, ul. Szewska 48

Publikacje (aktualizacja: 26.11.2018)

Wydobycie i dystrybucja surowców kamiennych we wczesnym średniowieczu
- Mapa [ pdf ]
- CD_kat_analiz [ pdf ]
- CD_kat_stanowisk_tablice [ pdf ]

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

Zainteresowania naukowe:

  • wczesne średniowiecze, petroarcheologia, archeoturystyka, archeologia obszarów górskich, historia eksploatacji surowców kamiennych

Zajęcia dydaktyczne 2017/2018:

  • Archeologia Polski (ćw.)
  • Archeologia Powszechna - Wczesne Średniowiecze (ćw. lab.)
  • Wstęp do petroarcheologii (konwersatorium specjalistyczne)
  • Metodyka badań terenowych