mgr Magdalena Konczewska

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania

specjalista, konserwator zabytków

Pracowania Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych

ul. Koszarowa 3/28, pok. 32

tel.: 71 375 5065