dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr

mail: krzysztof.jaworski@uwr.edu.pl
tel. +48 71 375 29 56
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje - semestr zimowy, rok akademicki 2019/2020 wtorek, godz. 15.30 - 16.30, pok. 309 czwartek, godz. 14 - 15, pok. 309

Profesor UWr

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

e-mail: kjaworskidom@poczta.onet.pl

Aktualne kierunki badań:

 • region sudecki we wczesnym średniowieczu
 • kontakty interregionalne Śląska w VIII-X w.

Publikacje:

Publikacje ()

Program zajęć

[ pdf ]

Zainteresowania:

 • Wczesne średniowiecze - archeologia osadnictwa
 • Archeologia obszarów górskich
 • Wydobywanie i dystrybucja surowców skalnych i minerałów w Europie Środkowej
 • Średniowieczne rzemiosło rogownicze w Europie Środkowej

Stypendia i nagrody:

 • 1990-2010 siedmiokrotnie nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne

Projekty

 • Kierownik projektu (grant ministerialny otrzymany w 2006 r.) na opracowanie i druk dwutomowej monografii "Zamki i dwory obronne w Sudetach od średnio-wiecza po czasy nowożytne" (współautorstwo z dr hab. Małgorzatą Chorowską, mgr. Tomaszem Dudziakiem i dr. Arturem Kwaśniewskim)
 • Kontynuacja badań terenowych na grodzisku z przełomu IX/X w. w Gilowie koło Niemczy, na którym odkryto najliczniejszy w Polsce zbiór zabytków w typie wielko-morawskim
 • Wielosezonowe badania wykopaliskowe (planowane do 2015 r.) na grodzisku z IX-X w. i zamku z XV w. na górze Gromnik koło Strzelina

Prace terenowe/wykopaliska:

 • 1984-1989 - Ostrów Tumski we Wrocławiu, wykop III i jego aneksy (pod kier. prof. dr hab. Józefa Kaźmierczyka)
 • 1985-1986 - badania wykopaliskowe na Ślęży (wspólnie z dr. Aleksandrem Limisiewi-czem
 • 1995-2006 - Ostrów Tumski we Wrocławiu, badania ratownicze w różnych częściach dawnej wyspy
 • 1987-2006 - wielosezonowe archeologiczne badania wykopaliskowe na grodzisku z przełomu IX/X wieku w Gilowie koło Niemczy
 • 1988-1990 - archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie projektowanego zbiornika wodnego w Sosnówce koło Karpacza
 • 1988-2011 - archeologiczne badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym na kilkunastu średniowiecznych parcelach Wrocławia lewobrzeżnego, Trzebnicy, Wołowa, Świdnicy, Wał-brzycha i Strzegomia; badania wsi średniowiecznych w rejonie Świdnicy (Czechy, Pastu-chów)
 • 1991-1994 - badania sondażowe i weryfikacyjne na grodzisku z końca IX w. i zamku z XIV w. w Starym Książu (Wałbrzych)
 • 2005-2017 - archeologiczne badania wykopaliskowe na grodzisku z IX-X w. i zamku z XV w. na górze Gromnik koło Przeworna, pow. strzeliński (wspólnie z dr Aleksandrą Pankiewicz, dr Ewą Lisowska i mgr M. Rakoczy)

Zajęcia dydaktyczne:

Semestr zimowy

 • Seminarium magisterskie (V semestr)
 • Seminarium doktorskie (I semestr)

Semestr letni

 • Archeologia Powszechna -wczesne średniowiecze (VIII semestr)
 • Seminarium magisterskie (VI semestr)
 • Seminarium doktorskie (II semestr)
 • Wycieczka dydaktyczna; 36 godzin
 • Ćwiczenia terenowe: 144 godziny