Ogłoszenia


02.12.2019

Wysokość stypendium dla wszystkich studentów na okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. - ustalam w kwocie 620 zł miesięcznie.


14.10.2019

Przy składaniu wniosku o pomoc materialną (każde stypendium) należy złożyć oświadczenia dotyczące spełniania przesłanek do pobierania stypendium dla studentów w dwóch egzemplarzach.