wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Ciesielski Stanisław Instytut Historyczny
3. prof. dr hab. Derwich Marek Instytut Historyczny
4. prof. dr hab. Goliński Mateusz Instytut Historyczny
5. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
6. prof. dr hab. Harasimowicz Jan Instytut Historii Sztuki
7. prof. dr hab. Kawalec Krzysztof Instytut Historyczny
8. prof. dr hab. Kęsik Jan Instytut Historyczny
9. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
10. prof. dr hab. Kozieł Andrzej Instytut Historii Sztuki
11. prof. dr hab. prof. UWr Kutaj-Markowska Anna Instytut Historii Sztuki
12. prof. dr hab. Maroń Jerzy Instytut Historyczny
13. prof. dr hab. prof. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
14. prof. dr hab. Nawotka Krzysztof Instytut Historyczny
15. prof. dr hab. Okoń Waldemar Instytut Historii Sztuki
16. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
17. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
18. prof. dr hab. Piotrowski Jacek Instytut Historyczny
19. prof. dr hab. prof. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
20. prof. dr hab. prof. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
21. prof. dr hab. Rosik Stanisław Instytut Historyczny
22. prof. dr hab. Ruchniewicz Krzysztof Instytut Historyczny
23. prof. dr hab. Strauchold Grzegorz Instytut Historyczny
24. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
25. prof. dr hab. Tyszkiewicz Jakub Instytut Historyczny
26. prof. dr hab. prof. UWr Wawrzak-Chodaczek Mirosława Instytut Pedagogiki
27. prof. dr hab. Wąs Gabriela Instytut Historyczny
28. prof. dr hab. Wiszewski Przemysław Instytut Historyczny
29. prof. dr hab. Żerelik Rościsław Instytut Historyczny
30. dr hab. prof. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii