Granty realizowane

09.02.2018

Bardzo istotne zmiany w zasadach realizacji projektów finansowanych przez NCN - dodajmy: bardzo korzystne, uelastyczniające zarządzanie projektem!!! Must read dla wszystkich kierowników projektu!