Ogłoszenia

Dziekanat WNHiP informuje, iż w związku z wyborami elektorów Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów Dziekan WNHiP prof. dr hab. Przemysław Wiszewski ogłasza godziny dziekańskie...16.01.2020

Szanowni Państwo, w imieniu Pana Dziekana serdecznie zapraszamy na koncert noworoczny, który odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godzinie 14.00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.Dziekanat WNHiP informuje iż Prodziekan ds. Studenckich i Relacji z Otoczeniem dr.hab.Witold Jakubowski prof.UWr w dniach 23.12.2019 oraz 30.12.2019 odwołuje konsultacje.


Od 2 października 2019 r. wznawiamy działalność Poradni Psychologicznej dla Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.


W piątek, 11 października 2019 r. międzynarodowy zespół ekspertów przekazał ocenę naszej aplikacji w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Recenzja była pozytywna, choć nie bezkrytyczna, zawierała jasną rekomendację dla Ministra w sprawie naszego uczestnictwa w tym programie.


Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w semestrze zimowym 2019/2020 czynny w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 w następujących terminach:...


Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów w roku akademickim 2019/20 na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich
01.06.2018

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał kategorię naukową A.