Noc Humanistów to cykliczne wydarzenie, któremu przyświeca cel promowania działalności badawczej i dydaktycznej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także integracja środowisk poszczególnych Katedr i Instytutów. Tegoroczne wydarzenie zorganizowane zostało wokół hasła "Wolność - kultura - tożsamość" i odbyło się w sobotę 17 marca w budynku Instytutu Historycznego przy ul. Szewskiej 49. Była to już piąta z rzędu edycja Nocy.


12.03.2018

W minioną sobotę 10 marca Instytut Psychologii otworzył swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych studiowaniem psychologii. Akcja Drzwi Otwarte rozpoczęła się o godzinie 9.00 i trwała aż do godziny 15.00, zbiegła się też w czasie - ku zadowoleniu organizatorek - z bardzo ciepłą, wiosenną aurą. Odwiedzający nas goście mogli wysłuchać kilku niezwykle interesujących prelekcji, które przygotowali nasi wykładowcy, traktujących o problemach żywo podejmowanych we współczesnej psychologii. W kolejności wystąpili: dr Marta Kochan - Wójcik "Psychologia we współczesnym świecie. Obszary naszych zainteresowań", dr Marcin Leśniak "Coś o mózgu, superkomputerach i zimnej owsiance", dr Michał Dębek "Sprzedawcy marzeń czyli jak działa psychologia w reklamie" oraz dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr "Czy istnieje obiektywne piękno? Badania preferencji wobec atrakcyjności w społecznościach tradycyjnych".


W sobotę 3 marca w naszym Instytucie odbyło się spotkanie z mgr Dominikiem Kantorowiczem, psychologiem, redaktorem naczelnym portalu Mała Psychologia (https://www.mala-psychologia.eu/) oraz członkiem Klubu Sceptyków Polskich (http://sceptycy.pl/).


Miło nam poinformować, że dr Izabela Lebuda z Zakładu Psychologii Twórczości naszego Instytutu oraz Marcin Ukleja wygrali konkurs na logotyp dla prestiżowego czasopisma "Society for the Psychology of Aesthetics, Creativity & the Arts", jednego z oddziałów Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA).


16 i 19 lutego w Instytucie Psychologii wystawione zostały spektakle przedstawienia "Zanim zrozumiesz", przygotowanego przez nasze studentki i studentów, zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii we Wrocławiu. Jak mówią jego twórcy, dotyczy ono przybliżenia sytuacji terapeutycznej i tego, czym jest psychoterapia. Traktuje też o relacjach międzyludzkich oraz bogatym i często skomplikowanym świecie wewnętrznym, który ukryty jest pod ich powierzchnią.


Z wielką radością informujemy, że dr Piotr Styrkowiec z naszego Instytutu otrzymał 365 000 zł na realizację projektu badawczego pod tytułem "Badanie procesów poznawczych związanych z interakcją pomiędzy ruchami gałek ocznych a ruchami ręką wykonywanymi w odpowiedzi na statyczne lub dynamiczne bodźce wizualne". Finansowanie przyznane zostało w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu SONATA 13 organizowanego przez Narodowego Centrum Nauki.


Nasze studentki i studenci co roku uczestniczą w ramach zajęć obejmujących projekty studenckie w niezwykle ciekawych, rozwijających, a często również niecodziennych doświadczeniach badawczych.


Z radością informujemy, że dr Agnieszka Sorokowska z Zakładu Psychologii Ogólnej naszego Instytutu otrzymała Nagrodę im. Profesora Jana Strzałko Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Serdecznie gratulujemy!


Jesteśmy dumni, że kolejne projekty badawcze naszych pracowników uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1, ogłoszonego w ubiegłym roku przez Narodowe Centrum Nauki. Środki na badania otrzymali (w kolejności alfabetycznej): dr Marcin Czub za projekt badawczy "Porównanie skuteczności bodźców dotykowych i wzrokowych jako dystraktorów od bólu krótkotrwałego", dr Katarzyna Durniat za projekt "Trafność kryterialna polskiego kwestionariusza SDM do pomiaru mobbingu" oraz dr Joanna Piskorz za projekt "Wpływ poznawczej dystrakcji na percepcję bólu". Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy im powodzenia podczas prowadzenia badań!


Miło nam poinformować, że projekt badawczy dr Olgi Bąk z Zakładu Psychologii Ogólnej naszego Instytutu, zatytułowany "Rola pochwał w zmniejszaniu skutków wcześniejszych porażek", otrzymał finansowanie w ramach rozstrzygniętego w miesiącu styczniu konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA. Gratulujemy, jesteśmy dumni i życzymy powodzenia w realizacji badań!


Początek roku to czas podsumowań i bilansów, z radością podsumowujemy więc Wielką Świąteczną Loterię – Kreatywni w Działaniu, która odbyła się w dniach 12 - 14 grudnia 2017 roku w naszym Instytucie. Dzięki niej udało się zebrać 5000,04 zł na rzecz podopiecznych Fundacji Opieka i Troska, na stałe wspierającej osoby doświadczone chorobami psychicznymi.


Zeszłoroczne Jasełka w naszym Instytucie jak co roku miały charakter bardzo uroczysty. Jak co roku studentki i studenci z Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii we Wrocławiu przygotowali na tę okoliczność oryginalne, zabarwione komediowo i psychologicznie przedstawienie, w którym główna rolę odegrał - znany już z wcielania się w postać studenta psychologii Stefana - Michał Węgrzyn. Tytułowy Stefan miał tym razem sposobność spotkania się we własnym domu z biblijnymi postaciami Maryi i Józefa (Kamila Saide i Piotr Ząbek), a także pasterzami (Emilia Biesiada, Michał Nitschke, Krystian Pechan Wołek i Iza Werocy), zwierzętami z biblijnej stajenki (Alicja Adamczewska i Adrianna Jołkiewicz) i charyzmatyczną anielicą (Nina Adamus). Jego ciotkę zagrała zaś dr Dorota Chmielewska - Łuczak. Za scenografię do spektaklu odpowiedzialne były Bernardetta Figura, Katarzyna Franczyk i Dominika Piotrów.


14 grudnia w Instytucie Psychologii odbyło się kolejne już spotkanie z cyklu "Kij w mrowisku! czyli ważne tematy, na które warto rozmawiać". Tym razem naszymi gośćmi byli dr Wojciech Małecki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Piotr Sorokowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz - niekwestionowana gwiazda i gość specjalny - Marek Krajewski, pisarz, autor kilkunastu popularnych powieści kryminalnych.


Z końcem października ruszył projekt profesjonalnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jego liderem jest PFRON czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś partnerami ZUS, cztery polskie uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Wrocławski oraz Niemiecki Zakład Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego DGUV. Całość otrzymała finansowanie ze środków Unii Europejskiej na ponad 6 milionów złotych i potrwa dwa lata.


W połowie grudnia rozstrzygnięto konkursy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatką XII edycji konkursu na stypendia na wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających międzynarodowy dorobek naukowy, otrzymała dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu. W konkursie tym rozpatrzono 1159 wniosków, z których finansowanie otrzymało jedynie 209.


21 listopada to Światowy Dzień Życzliwości. Stało się już tradycją, że studenci naszego Instytutu obdarowują w ten dzień swoich wykładowców "życzliwymi karteczkami", które co roku sprawiają nam bardzo wiele radości i powodów do wzruszeń Tym razem to wykładowcy Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego​ przygotowali dla swoich studentek i studentów "coś życzliwego".


Chcesz pomóc potrzebującym z okazji zbliżających się świąt Bożego narodzenia, a przy okazji dobrze się bawić? Weź udział w Wielkiej Loterii Świątecznej- „Kreatywni w działaniu” organizowanej przez Koło Inicjatyw Twórczych w Instytucie Psychologii


Z satysfakcją informujemy, iż decyzją Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 listopada 2017 roku, w naszym Instytucie utworzona została nowa jednostka o charakterze dydaktyczno - badawczym - Zakład Psychologii Twórczości. Prace Zakładu ruszają z dniem 1 grudnia.


Niezmiernie miło nam poinformować, że dr hab. Bożena Janda - Dębek prof. UWr, kierująca od wielu lat Zakładem Psychologii Ogólnej w naszym Instytucie, została 15 listopada tego roku odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.


Miło nam poinformować, że w październiku tego roku dr hab. Małgorzata Sobol - Kwapińska prof. UWr, kierująca Zakładem Psychologii Osobowości w naszym Instytucie, została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


W środę 11 października w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50 - lecia Instytutu Psychologii. Zebrali się na niej nasi byli i obecni pracownicy, doktoranci, studenci, a także wielu znamienitych gości w różny sposób związanych z Instytutem.


Od października tego roku rozpoczęła swoją działalność przy Uniwersytecie Wrocławskim Poradnia Psychologiczna dla Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością, w której wsparcia udziela niezastąpiona doc. dr Alina Czapiga z naszego Instytutu.


Nasi pracownicy