I rok pedagogiki 2-letniej uzupełniającej magisterskiej - wyniki podziału na specjalności obowiązujące od II semestru studiów.

I rok pedagogiki 2-letniej uzupełniającej magisterskiej – wybory specjalności

 

W wyniku podziału na specjalności obowiązujące od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 utworzyły się następujące grupy:

STUDIA STACJONARNE:

*  absolwenci studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich :

- pedagogika opiekuńcza z terapią

 -terapia pedagogiczna

*  absolwenci studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich :

- edukacja dorosłych i marketing społeczny

- pedagogika opiekuńcza z terapią

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

*  absolwenci studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich :

- Terapia pedagogiczna

 

*  absolwenci studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich :

- pedagogika opiekuńcza z terapią

 

 

Osoby, które  się nie zapisały na specjalności proszone są o pilny kontakt z sekretariatem.