Plany studiów i efekty uczenia

Plany na rok akademicki 2021/2022

 

Studia licencjackie: 

 

studia magisterskie:

 

PROGRAM STUDIÓW: 

Studia licencjackie:

obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

 

obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 - program studiów zawiera wzorcowe efekty uczenia się, treści programowe oraz plan studiów:

Program studiów licencjackich od 2020_2021

 

obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020:        

 

matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji

 

 

 

Studia magisterskie 

obowiązujący dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 - program studiów zawiera wzorcowe efekty uczenia się, treści programowe oraz plan studiów: