wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Gołąb Maciej Instytut Muzykologii
2. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Muszkalska Bożena Instytut Muzykologii
3. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Pośpiech Remigiusz Instytut Muzykologii
4. prof. dr hab. prof. nadzw. UWr Przerembski Zbigniew Instytut Muzykologii
5. dr hab. Miklaszewska Joanna Instytut Muzykologii
6. dr hab. Raba Bogusław Instytut Muzykologii
7. dr Drożdżewska Agnieszka Instytut Muzykologii
8. dr Joachimiak Grzegorz Instytut Muzykologii
9. dr Losiak Robert Instytut Muzykologii
10. dr Odoj Wojciech Instytut Muzykologii
11. dr Popławska Marzanna Instytut Muzykologii
12. dr Wieczorek Sławomir Instytut Muzykologii
13. Bindel Karolina Instytut Muzykologii
14. Gul Joanna Instytut Muzykologii
15. Wolska Magdalena Instytut Muzykologii