Zakład Muzykologii Historycznej

Zakład Muzykologii Historycznej

kierownik: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech

pracownicy etatowi: prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, dr Wojciech Odoj, dr Agnieszka Drożdżewska, dr Grzegorz Joachimiak

doktoranci: mgr Alicja Ryczkowska, dr Miłosz Kula, mgr Magdalena Wolska, mgr Szymon Wołoch, mgr Aleksandra Wróblewska, mgr Bartosz Jagiełło, mgr Ryszard Lubieniecki, mgr Julieta Gonzalez de Springer, mgr Tomasz Grochalski